Τμήμα Συχνών Ερωτήσεων (FAQ)

What do the numbers on the dashboard mean?

Εσείς - Your estimated hashrate

Κατάσταση - Shows whether you are online or offline

Total mined - Total amount for the whole account history

Unconfirmed - Amount of mined coins which are waiting for confirmation from our servers

Blocks - Number of blocks you found

Total shares - Amount of shares you have sent

Good shares - Total amount of correct shares to be rewarded

Bad shares - Total amount of incorrect shares or shares which were sent too late. These shares are not rewarded

Κοινοπραξία - Estimated hashrate of MinerGate.com

Οι χρήστες προγραμμάτων εξόρυξης νομισμάτων. - Number of people who mine this currency on pool

Ο κόσμος - World`s hashrate

Ύψος καταλόγου συναλλαγών - The current blockchain height for this coin

Δυσκολία - The current difficulty for this coin