Τμήμα Συχνών Ερωτήσεων (FAQ)

Όταν τρέχω το πρόγραμμα εξόρυξης σε δύο υπολογιστές το υπόλοιπο και μή επιβεβαιωμένο υπόλοιπο είναι διαφορετικά

It takes up to 30sec to update balance (trying to avoid server overload). The difference in shown balances has to be less than you can mine within 30 sec.