Τμήμα Συχνών Ερωτήσεων (FAQ)

Πως να παραλάβετε νομίσματα στο πορτοφόλι;

Click on Withdraw button

Type amount of coins you would like to withdraw (Click on your balance to insert it into the "You send" field).

Insert your wallet address

Press on Withdraw button

You will see your transaction in Withdrawal section