Αριθμομηχανή κερδοφορίας εξόρυξης?


Ethereum

Ethereum Classic
ETHETC
1 ώρα0 0
 0 BTC0 BTC
24 ώρες0 0
 0 BTC0 BTC
1 week0 0
 0 BTC0 BTC
Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες από Changelly0
mBTC
0
mBTC
   

Calculate the profit from mining Ethereum on MinerGate.

Please note that it is an estimated amount of cryptocoins you can get. The calculations are based on the current pool fee, 0% bad shares and doesn't account for orphan blocks or uncles. Your profit depends on network difficulty, block reward, transactions amount and fee. Exchange rates are provided by Changelly.


Calculation is based on the following formula:

Reward = ((hashrate * block_reward) / current_difficulty) * (1 - pool_fee) * 3600